Ook in onze kennisbank komt u van alles te weten

Gedwongen medewerking aan woningverkoop

Verkoop afdwingen Einde relatie. Een aardig voorbeeld over de praktische wijze waarop een dergelijk geschil door de rechter kan worden opgelost, betreft een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 04.08.2014 ( ). Het ging daarbij om de gemeenschappelijke woning van een man en een vrouw die indertijd een relatie hadden. Deze relatie is beëindigd. Man blijft in de woning. De vrouw had de woning verlaten en de man is in de woning blijven wonen. De vrouw wilde dat de gemeenschappelijke woning werd verkocht. Zij werd immers geconfronteerd met de hypotheekschuld en de daaraan verbonden lasten. Weliswaar betaalde de man de hypotheeklasten, maar de vrouw wilde bevrijd worden van dit eigendo

Ouderdomsclausule, soms verkoper toch aansprakelijk

Bij met name oudere woningen wordt altijd geadviseerd om een ouderdomsclausule op te nemen in de koopovereenkomst. Toch is de verkoper bij gebruik van deze clausule niet altijd gevrijwaard van aansprakelijkheid. Hoe zit dat? Een historische woning De koop is rond. Anton koopt van verkoper Bernhard een woning uit 1901 voor een koopsom van € 152.000,-. Bernhard laat in het koopcontract een ouderdomsclausule opnemen. Gezien het bouwjaar van de woning is dit een verstandige keuze. Zo’n ouderdomsclausule bepaalt dat de koper bekend is met het bouwjaar van de woning en dat de bouwkundige eisen die aan zo’n woning gesteld mogen worden, niet gelijk zijn aan die van nieuwere woningen. Eventuele gebre

Tijdelijk verhuren eenvoudiger

Per 1 juli 2016 is het eenvoudiger geworden om een woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje. Huurbescherming. Volgens het tot 1 juli 2016 geldende recht eindigt een huurcontract van woonruimte niet automatisch, ook niet als de huur voor bepaalde tijd is aangegaan. De verhuurder moet te allen tijde opzeggen. Een huurcontract voor bepaalde tijd kan alleen maar opgezegd worden als de verhuurder dan wel de vorige bewoner de woning zelf wil gaan betrekken of op basis van andere wettelijke opzeggingsgronden. Niet langer dan twee jaar. De wet (artikel 7:271 BW) wordt per 1 juli 2016 gewijzigd, met dien verstande dat een huurovereenkom

Erfafscheiding. Wat zijn de regels?

Geschillen tussen buren zijn zowat aan de orde van de dag. De erfafscheiding is typisch zo’n onderwerp waarover buren met elkaar in de clinch kunnen liggen. Wat is er allemaal mogelijk en waar moet uw cliënt dan rekening mee houden? Van wie is de erfafscheiding? Samen eigenaar. Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen de tuin van uw cliënt en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom. Samen verantwoordelijk. Dit betekent dat de beide buren samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud (denk aan schilderwerk), het schoonhouden en het vernieuwen van de erfafscheiding. Samen betalen. De beide buren moeten de kosten van het onderhoud, etc. same

Betalingsachterstanden VVE

Achterstallige bijdragen, notaris de klos Opgave VvE ontbreekt. Bij de levering van een appartement is de notaris verplicht vooraf bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) een opgave te vragen van de bijdragen die de verkoper nog aan de VvE moet betalen. Bij het Gerechtshof Amsterdam, 10.04.2017 (GHAMS:2017:1179) , speelde onlangs een procedure waarbij de notaris dit niet had gedaan. Enige tijd later is de verkoper failliet gegaan. De VvE heeft vervolgens de achterstallige bijdragen van de verkoper in rekening gebracht bij de andere appartementseigenaren. De koper van het betreffende appartement is het daar niet mee eens en vordert bij de rechter een verklaring dat de VvE onrech

Uitleg ‘oude’ erfdienstbaarheid

Het komt betrekkelijk vaak voor dat niet duidelijk is wat een ‘oude’ erfdienstbaarheid precies inhoudt. Vaak wijkt het gebruik van de erfdienstbaarheid af van het gebruik volgens de akte. Hoe gaat de rechter hier dan mee om? Wanklanken in de buurt Erfdienstbaarheid. Henk is eigenaar van een perceel grond met daarop een muziekschool. Dirk is eigenaar van het perceel naast dat van Henk. De muziekschool is vanaf de openbare weg alleen te bereiken via het perceel van Dirk. Daarom is er in 1979 een ‘erfdienstbaarheid van weg’ gevestigd met het perceel van Henk als heersend erf en het perceel van Dirk als dienend erf. Herrie. Dirk en Henk liggen al een tijd met elkaar in de clinch over de reikwijd

Vergunning voor de buren, houd de website in de gaten!

Hoe weet u nu bijvoorbeeld of een bedrijf op uw buurperceel een vergunning krijgt? Vroeger keek u wekelijks op de gemeentepagina in de krant. Maar hoe werkt dat nu? De Raad van State deed hier onlangs een uitspraak over. Wat speelde er? Vergunning voor motorsportvereniging. Het provinciebestuur van Gelderland (GS) had een natuurvergunning verleend aan een motorsportvereniging. Hierdoor mocht de motorsportvereniging haar activiteiten uitbreiden. Zij mochten langer en met meer motoren rijden op hun terrein. Buren: besluit gemist. De Stichting Landgoed Steenbergen, eigenaar van het naastgelegen perceel, en een aantal bewoners van Heerde waren tegen deze uitbreiding. Helaas voor hen hadden zij d

Verplichte aangifteformulieren schenkbelasting

De ontvanger van een schenking moet daarvan aangifte doen. Of u daadwerkelijk schenkbelasting moet betalen hangt af van de grootte van het bedrag en of er vrijstellingen van toepassing zijn. Krijgt u in een jaar een schenking dan moet de aangifte uiterlijk 1 maart van het jaar daarna binnen zijn. Dus als u in 2017 een schenking ontvangt moet uw aangifte uiterlijk 1 maart 2018 ingediend zijn bij de belastingdienst. Per 1 januari 2017 mogen de aangiften voor schenkbelasting, maar ook voor erfbelasting, niet meer in een zelfgekozen vorm worden gedaan. De aangifte mag alleen nog maar met een door de Belastingdienst ontworpen digitaal of papieren formulier plaatsvinden. Sinds kort is via de websi

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2017 copyright Quaden Makelaars by Leon

046 - 30 200 30  |  info@quadenmakelaars.nl

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Basic Black

De BestSeller Methode | Meer geld, Hetzelfde huis