Ook in onze kennisbank komt u van alles te weten

Conformiteitsbeginsel | Ouderdomsclausule

Op grond van de wet (artikel 7: 17 BW) dient een verkocht huis geschikt te zijn voor normaal gebruik. Zo zal er geen sprake mogen zijn van ernstige lekkages, verrotte vloerbalken, onveilige elektrische installaties, etc. In de koopovereenkomst kunnen koper en verkoper echter van de wettelijke regeling afwijken. Dat zal vooral gebeuren als een oud huis wordt verkocht. Veel verkopers laten dan een zogeheten ‘ouderdomsclausule’ in het koopcontract opnemen. In zo’n ouderdomsclausule staat dan bijvoorbeeld dat eventuele gebreken voor rekening van de koper komen. Is een verkoper door het opnemen van een ouderdomsclausule dan nooit meer aansprakelijk voor (verborgen) gebreken? Ook niet als verkoper

Koopakte nog niet getekend?

Kunt u nog van een mondelinge koopovereenkomst af? Stel, uw cliënt verkoopt zijn woning mondeling voor een bedrag dat vér onder de vraagprijs ligt. Dan krijgt hij echter een bod voor de vraagprijs en hij gaat daar gretig op in. Er stond toch nog niets op papier. Komt uw cliënt daarmee weg? Schriftelijkheidsvereiste Kan dat zomaar? Als de koper van een woning een particulier is, is de (ver)koop alleen rechtsgeldig als die koop op papier is vastgelegd. Dat is in de wet geregeld. De particuliere koper is bij een mondelinge overeenstemming met de verkoper dus niet gebonden zolang die overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd. Maar in hoeverre is de particuliere verkoper gebonden aan zijn w

Verjaring hoe zit dat?

Wat speelde er? Deel bosperceel van gemeente. In de gemeente Heusden was meneer A sinds 1973 eigenaar van een perceel. Daarachter lag een bos dat eigendom was van de gemeente. Meneer A heeft vermoedelijk rond 1980, zonder toestemming van de gemeente, een deel van het bosperceel van ruim 400 m2 achter zijn eigen perceel omheind met een afrastering. Ook plaatste hij er twee boshutten en legde hij een jeu-de-boulesbaan en een houtopslagplaats aan. De rest van het bos was vanaf dat moment alleen nog toegankelijk via een afsluitbaar poortje. In 2003 heeft de gemeente aan meneer A een brief geschreven en hem gesommeerd om de strook van het bosperceel weer aan de gemeente ter beschikking te stellen

Huis kopen en verhuren aan je kind.

Een huis kopen voor je studerende kind en dat verhuren mag niet zomaar – 3 dingen om op te letten De afschaffing van de studiefinanciering leidde even tot een dip in het aantal inschrijvingen voor het hoger onderwijs, maar inmiddels maakt weer een groeiend aantal jongeren de gang naar het hbo of de universiteit. Wel kiezen meer studenten ervoor om thuis te blijven wonen dan vroeger. Gun je je kind een studentenleven en heb je wat geld achter de hand, dan kan het interessant zijn om een appartement voor je kind te kopen en de overige kamers te verhuren aan andere studenten. Ook als je een kamer in je huis over hebt, kun je overwegen deze te verhuren, voor wat extra bijverdiensten. Er

Vastgoed belegging in box 1 of box 3?

Ondernemer of belegger? Bij de exploitatie van vastgoed komt fiscaal de vraag aan de orde of er sprake is van een onderneming (box 1) of een belegging (box 3). Hoe zit dit precies? De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Wat speelde er? Opknappen panden. In een recente rechtszaak voor de Hoge Raad, 02.06.2017 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:992) , gaat het om een belastingplichtige die zo’n 40 appartementen in zijn bezit heeft. Deze panden worden in slechte staat van onderhoud gekocht, opgeknapt en vervolgens verhuurd. Box 3 of box 1? Volgens de man vormen deze activiteiten geen onderneming en moeten de inkomsten hieruit worde

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2017 copyright Quaden Makelaars by Leon

046 - 30 200 30  |  info@quadenmakelaars.nl

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Basic Black

De BestSeller Methode | Meer geld, Hetzelfde huis